Inpariquipê

by Kaatayra

/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.
    Purchasable with gift card

      name your price

     

1.
Tiquindê 08:39
TIQUINDÊ ARÍ-Ô
2.
Inpariquipê 10:31
INPARIQUIPÊ TINPARIQUÊ-Ô ÍNÁIÊSÊ RIN-NAI MÁIFÔ RIN-NAIÊSÊ IN-NAI MÁI-FÔ UÁ PARÍ PARÍQUIPÊ ÊRÊI-IÊ SÊIÁRÁ FAÊRÁ ÊÁRÊ-Ô PARIQUÊ-PÊ-Ê INPARIQUÍ-Í-Î IAÊQUÊ SÁVÁ IARÁ ÊRÁ-Ô
3.
ÃRÁIÃSAIÊ ÃRÁIÃFÁIBÊ ÃRÁIÃSAITÊ ÃRÁIÃRREITÊ TORÁIÃSAIBÊ ÃRÁIÃFRÁIQUÊ IARAIÊ SOEI IAIÁ
4.
Dundararaiê 08:21
DEDERÊ Í SÓVARÁ IÁ DUNDÊ-ÊRÔ AI SÁ Í Á DIM PÊRÁ-Ê-Ô ARI-Ê QUIPERÔ IPÁQUITÊ-Ô PERÊ SERÁ UNDARUNDA-Á DUNDARARAIÊ ARI QUI PERÊ ARI QUI PERÊ SERÁ IRA QUI SARÊ IRA QUI SARÊ-Ê-Á ARI QUI PERÊ ARI QUI PERI PÊRÁ
5.
Iasá 13:36
NÁIÊZÊ RAIÊVÁ MAIÊR-RÊ NÁIÊZÊ RAIÊR-RA RAIÊR-RÊ ÊIÊR-RÊ ÁIÊZÁ ÁIÊZÊ NAIÊZÊ AIÊZÁ AIÊZÊ RÁIANDÁRASÁIRREIÁ INPARIQUIPÊDARÁ RÁIANDÊ NÁIÊZÊ IARÁ IÊRÊ ÊVÁRÊ IÁRI AIÊSÊ NÁI RÁIERÊ ÊVARÊ VAIÊZÁ IASÁ ARÊ KASÊRÁ INPARIQUIPARIQUI-ÊRÁ ÃRÁIÃSÊDÁRA TIQUINDÊ DARI QUIPÊRÊ-Á AIANDÊ MÁI PRÊ IASÁ RÁI Ê DÊ RAI NASÁ DÊVÁRA DÊ DARAI AIANDÊ MÁI QUÊ IASÁ RÁI Á-TÊ REI NESÊ DEVÊRE DÊ DARAI AIANDÊ MÁI PRÊ IASÁ RAI Ê- DÊ AIANDÊ MÁI-Ê IASÁ RAI Á-TÊ MAI MÃ VRAI MAIS SÊ MAINDÊ À RÊ QÊ TÊ IESE-RÊ Á RÊ MÁ VAI A RÊ QUE TÊ IASÁ RÊIDRÊ

about

Caio Lemos - Voz e Instrumentos

Feito entre Primaveras.

credits

released November 26, 2021

Tudo é Ritmo.

license

all rights reserved

tags

about

Kaatayra Brasilia, Brazil

contact / help

Contact Kaatayra

Streaming and
Download help

Redeem code

Report this album or account

If you like Kaatayra, you may also like: